Als lid van de beroepsverening, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoog en haar of zijn cliënt zich aan horen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.nvo.nl.

 

Gestreefd wordt naar een respectvolle, klantgerichte en heldere manier van werken. Mocht u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan ben ik het eerste aanspreekpunt. Mochten we er samen niet uit komen, dan wijs ik u de weg naar het indienen van een klacht bij het tuchtcollege of de beroepsvereniging.

Openingstijden

De afspraken vinden plaats in de praktijk.

maandag
09:00 - 17:00
dinsdag
Gesloten
woensdag
09:00 - 17:00
donderdag
Gesloten
vrijdag
09:00 - 17:00
zaterdag
Gesloten
zondag
Gesloten

Wat ik doe

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders bij echtscheiding. Maar ook bij opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, en met hechtings- en adoptieproblemen. Tevens kan onderzocht worden wat er aan de hand is en zou moeten gebeuren, bv. op het gebied van intelligentie of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Informatie


Drs. Ingrid Peters
Prinses Margrietstraat 1
7204 AJ Zutphen
E-mail:
Telefoon: 06-42586090
KVK nummer: 66433657
Bankrekeningnummer: NL49INGB0007385785