De algemene voorwaarden komen er in het kort op neer dat we met elkaar duidelijke afspraken moeten maken over hoe we met elkaar omgaan, wat ik zal gaan doen, wat ik van u mag verwachten en wie de hulp gaat betalen. Dit gebeurt d.m.v. het opstellen van een behandelovereenkomst. inzake Privacy / AVG verwijs ik u naar ons privacyreglement.

De privacy verklaring omschrijft hoe wij om gaan met uw gegevens en welke maatregelen wij hebben genomen ter bescherming van uw gegevens

Als lid van de beroepsverening, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoog en haar of zijn cliënt zich aan horen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.nvo.nl.

 

Gestreefd wordt naar een respectvolle, klantgerichte en heldere manier van werken. Mocht u toch niet tevreden zijn of een klacht hebben, dan ben ik het eerste aanspreekpunt. Mochten we er samen niet uit komen, dan wijs ik u de weg naar het indienen van een klacht bij het tuchtcollege of de beroepsvereniging.

Uurtarief
- 45 min gesprek
- 15 min. administratie*
€ 105,00
Onderzoek Op aanvraag. Inhoud, duur en kosten afhankelijk van vraagstelling op aanvraag
Reiskosten Reiskosten zijn van toepassing indien buiten de gemeente Zutphen. Gerekend vanaf het praktijkadres in km. volledige reis (heen/terug)

€ 7,50 per 10 minuten
  + 0,29 per kilometer (volledige reis)

* inclusief verslaglegging, dossiervorming, voorbereiding, contact met school en emailverkeer. Een gesprek op school of met anderen, zoals de huisarts is niet inbegrepen

 

In de praktijk werk ik, Ingrid Peters. Ik ben naast moeder van een puberzoon en -dochter, vrouw, collega en vriendin ook orthopedagoog-generalist en gz-psychologe. Ik ben vanaf mijn afstuderen altijd werkzaam geweest in diverse behandelinstelling voor kinderen en jongeren, diagnostische bureaus en als gedragsdeskundige in het verplichtkader. Meer en meer ontstond de behoefte te voorzien in eigen werkwijze, benadering en aanpak waarbij u als ouders en het kind centraal uitgangspunt zijn en ik jullie stapje voor stapje verder wil helpen op een deskundige, respectvolle en transparante manier, om samen te werken aan verbetering in de situatie van u en uw kind. Wees welkom in mijn praktijk!

De praktijk heeft geen contract met zorgverzekeraars. U kunt mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen als het gaat om hulp aan uzelf en u ouder bent dan 18 jaar. Vraag bij uw zorgverzekering naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed. De vergoeding voor hulp aan kinderen gaat via de gemeente. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kunt u zich melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (Team voor Elkaar, gemeente Brummen) in uw gemeente. Zij beoordelen dan de situatie en geven een beschikking af, waarmee de hulp vergoed wordt. Ook kunt u verwezen worden door de huisarts, medisch specialist of een jeugdarts door middel van een verwijsbrief. Gemeenten met wie de praktijk een contract heeft zijn: Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Apeldoorn, Heerde, Hattem en Epe.

Openingstijden

De afspraken vinden plaats in de praktijk.

maandag
09:00 - 17:00
dinsdag
Gesloten
woensdag
09:00 - 17:00
donderdag
Gesloten
vrijdag
09:00 - 17:00
zaterdag
Gesloten
zondag
Gesloten

Wat ik doe

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders bij echtscheiding. Maar ook bij opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, en met hechtings- en adoptieproblemen. Tevens kan onderzocht worden wat er aan de hand is en zou moeten gebeuren, bv. op het gebied van intelligentie of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Informatie


Drs. Ingrid Peters
Prinses Margrietstraat 1
7204 AJ Zutphen
E-mail:
Telefoon: 06-42586090
KVK nummer: 66433657
Bankrekeningnummer: NL49INGB0007385785