U bent een verwijzer, zoals een leerkracht, intern begeleider, onderwijscoach, huisarts, wijkcoach of CJG-medewerker en u overweegt om een kind, jongere en zijn of haar ouders naar mij voor begeleiding, diagnostiek en/of behandeling. U kunt vooraf telefonisch met mij overleggen of ik kan bieden wat u denkt dat nodig is.

 Aanmelden

Met een verwijzing van de huisarts of het CJG kunnen ouders zich bij mij aanmelden, telefonisch of via het contact formulier. Gedurende de behandeling is, met toestemming van de ouders en/of de jongere intercollegiaal overleg mogelijk. U ontvangt bij afsluiting een korte schriftelijke terugkoppeling.

Wat doe ik

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders bij echtscheiding. Maar ook bij opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, en met hechtings- en adoptieproblemen. Tevens kan onderzocht worden wat er aan de hand is en zou moeten gebeuren, bv. op het gebied van intelligentie of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Binnen de praktijk werk ik, Ingrid Peters. Ik ben geregistreerd als Orthopedagoog-Generalist en Gz-psycholoog en heb jarenlange ervaring binnen diverse behandelinstellingen en in werken in een verplicht kader, maar ook zeer ruime diagnostiek ervaring.

Als lid van de beroepsverening, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kunt u beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoog en haar of zijn cliënt zich aan horen te houden. Deze beroepscode kunt u lezen op www.nvo.nl.

Diensten; wat en hoe

U kunt bij mij terecht voor hulp en begeleiding aan ouders en kinderen met problemen op het gebied van:

* echtscheiding; hierbij kunt u denken aan

– verwerking van echtscheiding bij kinderen, individueel of in groepjes

– hulp bij ouderschapsplan m.b.t. omgangsregeling

– begeleiden van een omgangsregeling

– interactie-observaties (observaties van het contact en de omgang tussen ouder en kind)

– begeleidende gesprekken met de ouders m.b.t de echtscheiding, waarbij het kind centraal staat.-

– hulp aan het kind om te zeggen wat hij/zij graag zou willen als dat moeilijk is

– uitleg van en advisering m.b.t. echtscheidingssituaties aan ouders, kinderen en leerkrachten

* ontwikkeling; zoals

– ontwikkelings- en gedragsproblemen, zoals angsten, boosheid, onzekerheid, laag zelfbeeld en sociale problemen.

– hechtingsproblemen

– adoptieproblemen

* opvoedingsondersteuning; waarbij het kan gaan om :

– slaapproblemen (inslapen of doorslapen)

– slaap/waakritme

– eetproblemen

– zindelijkheidsproblemen

– driftbuien

– opstandigheid

– problemen tussen broers en zussen

– structuur bieden

– moeite met het aangaan van contacten met andere kinderen of het onderhouden ervan.

Wat psychodiagnostisch onderzoek zijn er mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van

Intelligentie

Sociaal-emotioneel

Psychoseksueel onderzoek

Belevingsonderzoek

Opvoedingsmogelijkheden

Er wordt gestructureerd gewerkt aan overzichtelijk en haalbare doelen, die vooraf worden vastgesteld in een behandelovereenkomst. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van de vragen die het kind, de jongere en de ouder(s) hebben. Hierbij wordt oplossinggericht gewerkt, gewerkt vanuit gerichtheid op de gewenste situatie, op wat al goed gaat, welke mogelijkheden ouders en kinderen hebben (en minder hun beperkingen en op stap voor stap werken aan verbetering.

Tevens kan gebruik gemaakt worden van Taal in Beeld. Hierbij wordt vanuit diverse theoretische kaders, waaronder de systeemtheorie, met behulp van Duplo- en Playmobil poppetjes en diverse attributen aan de problemen gewerkt.

De praktijk heeft een contract met de volgende gemeenten: Zutphen, Brummen, Voorst, Lochem, Apeldoorn, Hattem, Epe en Heerde.

Openingstijden

De afspraken vinden plaats in de praktijk.

maandag
09:00_17:00
dinsdag
09:00_17:00
woensdag
Gesloten
donderdag
09:00_13:00
vrijdag
09:00_17:00
zaterdag
Gesloten
zondag
Gesloten

Wat ik doe

Orthopedagogische Praktijk Samen Verder is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en jongeren van 0-18 jaar en hun ouders bij echtscheiding. Maar ook bij opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen, en met hechtings- en adoptieproblemen. Tevens kan onderzocht worden wat er aan de hand is en zou moeten gebeuren, bv. op het gebied van intelligentie of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Informatie


Drs. Ingrid Peters
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
E-mail:
Telefoon: 06-42586090
KVK nummer: 66433657
Bankrekeningnummer: NL49INGB0007385785